EN | FR
  Meer weten   Presentatie   Product   Technische Fiches   Opleiding

Traploos Regelbare Stelinrichting by Riooldeksel.be

Hulpmiddel om rijwegdeksels precies en duurzaam in de verharding in te werken.

Slecht geplaatste rijwegdeksels zorgen al vele jaren voor enorme problemen. Wegeniswerkers en asfalteerders beleven er slapeloze nachten door. Gemeentebesturen en infrastructuurbeheerders werden geconfronteerd met vele klachten en torenhoge kosten. De reden voor dit alles is omdat er in de praktijk geen eenvoudige manier bestond om een deksel nauwkeurig en duurzaam te plaatsen.

De traploos regelbare stelinrichting is een uniek regelsysteem voor rijwegdeksels. Het gebruik van dit regelsysteem in combinatie met een standaard rijwegdeksel moet de wegeniswerker in staat stellen dit rijwegdeksel perfect en duurzaam te plaatsen.

Zo eenvoudig kan kwaliteit zijn…

Eenvoud en kwaliteit, twee pijlers waarop riooldeksel.be verder bouwt. Een eenvoudig systeem dat een kwaliteitsvolle oplossing biedt. Alles wat u vandaag als routine beschouwt, werd u ooit door iemand voor getoond. Zelfs de meest eenvoudige zaken, denk maar aan het knopen van uw schoenveters.

Daarom biedt riooldeksel.be iedereen die dit systeem wenst te gebruiken verregaande ondersteuning. Voor zowel aannemers als technische diensten. Met de focus op het plaatsen van het systeem, op hoogte regelen en afwerken of het renoveren van bestaande putdeksels.

  Opleiding

Referenties & Partners


Riooldeksel.be


Meet the team

Pascal Bisschop is oprichter en zaakvoerder van Pascal Bisschop BVBA een aannemingsbedrijf gespecialiseerd in wegeniswerken. Als ervaren wegenbouwer is hij perfect op de hoogte van de nieuwste producten en technieken die beschikbaar zijn. De laatste 20 jaar zat hij op de eerste rij om nieuwe producten en technieken te implementeren bij de aanleg van rijwegen. Door z’n ervaring op het terrein is hij ook perfect op de hoogte van de moeilijkheden en problemen waar nog geen sluitende oplossing voor bestaat. Deze praktische kennis wil hij nu gebruiken om nieuwe nieuwe producten te ontwikkelen en zo de kwaliteit van rijwegen te verhogen en het werk van wegenwerkers eenvoudiger te maken.
Laurens Kinget is Industrieel Ingenieur Electro Mechanica (UGent en TU Delft). Hij volgde ook International Business aan de London School of Economics. In 2012 won hij de award “dé Gentse studentondernemer”. Als jonge ondernemer wil hij z’n academische kennis aanwenden om doormiddel van mechanische producten de kwaliteit van rijwegen te verbeteren.

We love having ideas

That result in better roadways and make construction easier.

Onze passie is wegenbouw, onze missie is het streven naar perfecte rijwegen overal ter wereld. Ons team van gedreven medewerkers, allemaal specialisten in hun vakgebied, luistert naar de feedback van wegenwerkers en gebruikt deze input om problemen die zich dagelijks stellen in de wegenbouw op te lossen.

Ga met ons in zee

Wij zijn op zoek naar partners die onze passie voor innovatie en inventiviteit delen. Als jij aan dat profiel beantwoordt willen wij je graag leren kennen.

Contacteer ons!

Riooldeksel.be
Pilkemstraat 38
B-8920 Bikschote
Belgium
T: 051 81 42 24
E: info@rijwegdeksel.be